Jilko har med sin nye ejer i de seneste 2,5 år været igennem en turnaround, og står i dag med nyt og
væsentligt udvidet og forbedret produktprogram. I produktionen er der tilpasset og udarbejdet
standarder for dokumentation og tegninger, forenkling af reservedele mm.


Et stagnerende marked, især på Jilko’s kerneprodukter, med meget pressede udsalgspriser har dog givet anledning til at revurderer de langsigtede fremtidsudsigter sammenholdt med, at nye produkter også kræver tid til tilretninger og bevis for holdbarhed.


Markedet giver således ikke plads til den fornødne produktudvikling og effektivisering, hvilket ikke
forventes at ændre sig - hverken på kort eller mellemlang sigt – hvorfor Jilko har besluttet at stoppe sine aktiviteter. Jilko bliver dermed desværre en del at de negative konsekvenser, globaliseringen har på løntung produktion i Danmark.


Med venlig hilsen
Jilko direktion og bestyrelse.